بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | یکشنبه 5 فروردین 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

پس انداز همراه


این حساب در راستای افزایش رضایت مشتریان صورت گرفته و بر اساس آن مشتریان می توانند با افتتاح حساب پس انداز همراه در یک شعبه ،از تمامی خدمات مربوط به آن نظیر دریافت و پرداخت وجه، اخذ مانده و دریافت صورتحساب به صورت online درتمام شعب مشمول طرح ،بهره مندی گردند.
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب پس انداز همراه مانند پس انداز عادی است.

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) به شرط اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز طبق اساسنامه می توانند با ارائه مدارک رسمی، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب مذکور برای شخص حقوقی به شرح ذیل می باشد:

1-  اصل و فتوکپی شناسنامه وکارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

2- اصل و فتوکپی اساسنامه یا شرکت نامه (حسب مورد ) که در آن مجاز بودن شرکت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ذکر شده باشد وشناسه ملی

3- اصل و فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی مکلفند در صورت هر گونه تغییر در صاحبان امضاء مجاز شرکت، مراتب را با ارائه آگهی تغییرات فوراً به بانک اعلام و صاحبان امضا مجاز جدید را معرفی نمایند. در غیر این صورت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.)

4- اصل و فتوکپی مجوز فعالیت شرکت