بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 28 آذر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
کارت اعتباری رفاه

کارتی است که صرفاً در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و حداکثر تا سقف اعتبار آن برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بوده و تحت هیچ عنوان امکان برداشت نقدی و یا انتقال وجه از آن وجود ندارد. در حال حاضر کارت‌های خرید اعتباری با سقف 50.000.000 و 30.000.000 و 10.000.000 ریال قابل صدور است.


خدمات کارت خرید اعتباری به شرح ذیل می باشد :

 • عدم انتقال وجه از کارت خرید اعتباری به سایر کارتهای رفاه و کارتهای سایر بانک ها

 • امکان انتقال وجه از کارت های بانک رفاه و سایر بانک ها به کارت خرید اعتباری

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت و اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • مدت اعتبار کارت های خرید اعتباری 3 سال می باشد

 • امکان صدور کارت المثنی