بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت اعتباری رفاه

کارتی است که صرفاً در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و حداکثر تا سقف اعتبار آن برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بوده و تحت هیچ عنوان امکان برداشت نقدی و یا انتقال وجه از آن وجود ندارد. در حال حاضر کارت‌های خرید اعتباری با سقف 50.000.000 و 30.000.000 و 10.000.000 ریال قابل صدور است.


خدمات کارت خرید اعتباری به شرح ذیل می باشد :

 • عدم انتقال وجه از کارت خرید اعتباری به سایر کارتهای رفاه و کارتهای سایر بانک ها

 • امکان انتقال وجه از کارت های بانک رفاه و سایر بانک ها به کارت خرید اعتباری

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت و اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • مدت اعتبار کارت های خرید اعتباری 3 سال می باشد

 • امکان صدور کارت المثنی