بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | یکشنبه 5 فروردین 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
مجازی کارت رفاه

مجازی کارت رفاه، کارتی است که صرفاً برای اشخاص حقوقی صادر می شود و فقط دارای شماره کارت می باشد و کارت بصورت فیزیکی صادر نمی شود و قابلیت برداشت از این نوع کارت ها وجود ندارد و صرفاً شماره کارت مقصد می باشد جهت انتقال وجه از طریق پایانه های خودپرداز (ATM) و کارت خوان های شعبه ای (PINPAD) شعبه به این کارت . مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه و ارئه درخواست خود نسبت به دریافت شماره کارت مجازی برای حساب حقوقی مورد نظرشان اقدام نمایند . موسسات و سازمانهای خیریه می توانند با دریافت شماره کارت مجازی امکان دریافت کمکهای مردمی را از طریق درگاههای مختلف مثل دستگاه خود پرداز داشته باشند.