بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
مجازی کارت رفاه

مجازی کارت رفاه، کارتی است که صرفاً برای اشخاص حقوقی صادر می شود و فقط دارای شماره کارت می باشد و کارت بصورت فیزیکی صادر نمی شود و قابلیت برداشت از این نوع کارت ها وجود ندارد و صرفاً شماره کارت مقصد می باشد جهت انتقال وجه از طریق پایانه های خودپرداز (ATM) و کارت خوان های شعبه ای (PINPAD) شعبه به این کارت . مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه و ارئه درخواست خود نسبت به دریافت شماره کارت مجازی برای حساب حقوقی مورد نظرشان اقدام نمایند . موسسات و سازمانهای خیریه می توانند با دریافت شماره کارت مجازی امکان دریافت کمکهای مردمی را از طریق درگاههای مختلف مثل دستگاه خود پرداز داشته باشند.