بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
حساب همراه
New Page 2

افتتاح انواع حساب‌های بانکی بصورت متمرکز تحت عنوان حساب همراه با امکان دسترسی نزد کلیه شعب بانک رفاه در سراسر کشور و قابلیت اتصال به کارت پرداخت الکترونیک و بهره مندی از کلیه خدمات الکترونیک از جمله خدمات بانکداری اینترنتی، تلفنبانک، همراه بانک و غیره .

مشتریان حقیقی
حساب متمرکز همراه، در کلیه شعب بانک رفاه و در ساعات اداری، دارای قابلیت واریز و برداشت، بصورت آنی بوده و بااستفاده از کارت و بانکداری اینترنتی بصورت شبانه روزی پاسخگوی نیاز مشتریان است .
 سپرده ها
انواع سپرده های حساب همراه عبارتند از: 
- قرض الحسنه پس انداز همراه 
- قرض الحسنه جاری همراه 
- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت همراه 
 
 صدور حواله های بین بانکی 
- ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
در صورتی که مشتری تمایل به انتقال وجه به حسابی نزد بانکهای دیگر را داشته باشد، می تواند با استفاده از صدور حواله آنی بین بانکی(ساتنا) وجه مورد نظر را از حساب همراه خود به حساب مورد نظر در نزد بانکهای دیگر، بدون پرداخت کارمزد، منتقل نماید . همچنین قابلیت واریز آنی حواله های ساتنا ، که از بانکهای دیگر صادر می شود در سامانه همراه وجود دارد . 

- پایا
مشتری با استفاده از پایا می تواند وجه مورد نظر خود را به حسابی نزد بانکهای دیگر در زمانهای مشخص در روز واریز نماید . همچنین قابلیت واریز حواله های پایا ، که از بانکهای دیگر صادر می شود در سامانه همراه وجود دارد.

مشتریان حقوقی
حساب متمرکز همراه، در کلیه شعب بانک رفاه و در ساعات اداری، دارای قابلیت واریز و برداشت، بصورت آنی بوده و بااستفاده از بانکداری اینترنتی بصورت شبانه روزی پاسخگوی نیاز مشتریان حقوقی می باشد.
سپرده ها 
انواع سپرده های حساب همراه عبارتند از :
- قرض الحسنه پس انداز همراه
- قرض الحسنه جاری همراه
- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت همراه
امکان واریز، برداشت و واگذاری چک در انواع حسابهای پس انداز، جاری و کوتاه مدت وجود دارد. برای عملیات برداشت از حساب، انواع شرایط برداشت قابل تعریف و بهره برداری است.
 

- مدیریت واریز به حساب از طریق شماره شناسه 
به منظور مدیریت واریزی های مشتریان حقوقی، قابلیت استفاده از شماره شناسه برای عملیات واریز به حساب موجود می باشد . بدین ترتیب مشتریان حقوقی از مبدأ همه مبالغ واریزی مطلع خواهند شد .
- مدیریت حسابهای درآمدی
- واریز تجمعی
شرکتها می توانند فایل حاوی اطلاعات واریزی خود را برای واریز به سامانه همراه ارائه نموده و این سامانه با استفاده از اطلاعات فایل، مبالغ مورد نظر را به حسابهای مورد درخواست واریز می کند.
 

حواله های بین بانکی
- ساتنا 
درصورتی که مشتری تمایل به انتقال وجه به حسابهای نزد بانکهای دیگر داشته باشد، با استفاده از صدور حواله آنی بین بانکی ساتنا ، با کنترل کلیه شرایط برداشت از حساب و بدون کارمزد، وجه مورد نظر را از حساب همراه خود به حساب نزد بانکهای دیگر منتقل می نماید . مشتریان به منظور پرداخت به شرکتهای طرف قرارداد می توانند ازاین خدمت استفاده نمایند.
- پایا
مشتری با استفاده از پایا می تواند وجه مورد نظر خود را به گروهی از حسابها نزد بانکهای دیگر در زمانهای مشخص در روز واریز نماید. این خدمت مناسب فعالیتهایی مانند واریز حقوق، پرداخت سود سهام و ... می باشد.