بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت اقساط تسهیلات

کارت پرداخت اقساط تسهیلات کارتی بدون فیزیک می باشد که بعنوان ابزاری جهت تسهیل در دریافت اقساط تسهیلات ارائه شده به مشتری ایجاد گردیده است. مشتریان بانک با استفاده از کارتهای رفاهی و شتابی از طریق عملیات انتقال وجه بر روی پایانه های بانک رفاه و بانک های عضو شتاب که قابلیت عملیات انتقال وجه کارت به کارت را دارند (خود پرداز، اینترنت بانک ، درگاه پرداخت اینترنتی و PINPAD و غیره) بدون نیاز به حضور در شعبه نسبت به پرداخت اقساط (انتقال وجه به شماره کارت پرداخت اقساط تسهیلات) خود اقدام می نماید.
 

خدمات کارت اقساط تسهیلات به شرح ذیل می باشد :

  • ویژه مشتریان حقیقی می باشد و به نام شخص وام گیرنده صادر می گردد

  • بدون فیزیک صادر می گردد و به دلیل داشتن این خصوصیات رمز و شماره کارت المثنی برای این نوع از کارت ها صادر نخواهد شد

  • امکان پرداخت اقساط از طریق خودپردازهای بانک رفاه و سایر بانک ها

  • امکان پرداخت اقساط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

  • امکان انتقال مبلغ قسط از طریق کارت های شتابی و رفاهی به کارت های مذکور

  • عدم امکان برداشت از کارت های پرداخت تسهیلات

  • عدم امکان انتقال از کارت های تسهیلات به سایر کارت ها

  • اعتبار کارت اقساط 10 سال می باشد