بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | یکشنبه 5 فروردین 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
کارت مشتریان ممتاز

در این طرح مشتریان حقیقی خوش حسابی که در سوابق خود چک برگشتی ندارند شناسائی و بر اساس میانگین مانده حساب جاری(عادی و همراه) آنها طی یک سال گذشته به سه گروه مشتریان طلائی و نقره ای و برنزی تقسیم می شوند که به هر گروه خدمات گوناگونی به مدت یکسال ارائه می گردد.مشتریان ممتاز از طریق کارت های الکترونیکی مخصوصی که در سه رنگ طلائی و نقره ای و برنزی تهیه و به آنان ارائه میگردد در کلیه شعب بانک قابل شناسائی خواهند بود.
 

ویژه گیهای کارت مشتریان ممتاز به شرح ذیل می باشد :

  • بخشش انواع کارمزد خدمات بانکی به مدت یکسال از طریق شارژماهانه کارت های الکترونیکی

  • تسریع در زمان ارئه انواع خدمات گوناگون ارزی و ریالی و کوتاهتر نمودن زمان توقف مشتری در شعبه با ارائه کارت شناسایی ویژه مشتریان ممتاز بانک

  • اختصاص صندوق اجاره ای رایگان (در صورت موجود بودن) بمدت یکسال

  • امکان انتقال وجه به آن مقدور نمی باشد

  • عدم امکان برداشت وجه و یا انتقال وجه به سایر کارتها

  • اعتبار کارت یکسال می باشد

  • اهدای هدایای ویژه بمدت یکسال تا سقف حداکثر پنج میلیون ریال

  • ارائه انواع خدمات پوشش بیمه ای رایگان

  • اعطای انواع تسهیلات به خود فرد و یا افراد معرفی شده از جانب وی بمدت یکسال و بدون سپرده گذاری