بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت مشتریان ممتاز

در این طرح مشتریان حقیقی خوش حسابی که در سوابق خود چک برگشتی ندارند شناسائی و بر اساس میانگین مانده حساب جاری(عادی و همراه) آنها طی یک سال گذشته به سه گروه مشتریان طلائی و نقره ای و برنزی تقسیم می شوند که به هر گروه خدمات گوناگونی به مدت یکسال ارائه می گردد.مشتریان ممتاز از طریق کارت های الکترونیکی مخصوصی که در سه رنگ طلائی و نقره ای و برنزی تهیه و به آنان ارائه میگردد در کلیه شعب بانک قابل شناسائی خواهند بود.
 

ویژه گیهای کارت مشتریان ممتاز به شرح ذیل می باشد :

  • بخشش انواع کارمزد خدمات بانکی به مدت یکسال از طریق شارژماهانه کارت های الکترونیکی

  • تسریع در زمان ارئه انواع خدمات گوناگون ارزی و ریالی و کوتاهتر نمودن زمان توقف مشتری در شعبه با ارائه کارت شناسایی ویژه مشتریان ممتاز بانک

  • اختصاص صندوق اجاره ای رایگان (در صورت موجود بودن) بمدت یکسال

  • امکان انتقال وجه به آن مقدور نمی باشد

  • عدم امکان برداشت وجه و یا انتقال وجه به سایر کارتها

  • اعتبار کارت یکسال می باشد

  • اهدای هدایای ویژه بمدت یکسال تا سقف حداکثر پنج میلیون ریال

  • ارائه انواع خدمات پوشش بیمه ای رایگان

  • اعطای انواع تسهیلات به خود فرد و یا افراد معرفی شده از جانب وی بمدت یکسال و بدون سپرده گذاری