بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
تنخواه کارت رفاه

تنخواه کارت قابل استفاده برای مشتریان حقوقی می باشد که با صدور کارت با تعیین سقف برداشت به صورت روزانه و یا ماهیانه با امکان خرید اینترنتی ، خرید از پایانه های فروشگاهی و امکان برداشت از تمامی دستگاههای خودپرداز و امکان انتقال وجه صادر می شود.

 

ویژگی های "تنخواه کارت رفاه" به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • ارائه خدمت برای اولین بار در شبکه بانکی توسط بانک رفاه

 • ویژه مشتریان حقوقی دارای چند کارپرداز

 • امکان صدور کارت مجزا برای هر یک از کارپردازان مشتریان حقوقی

 • امکان افزایش سقف برداشت روزانه، متناسب با درخواست متقاضی

 • امکان تعیین سقف برداشت برای هریک از کارپردازان

 • امکان صدور تنخواه کارت به تعداد مورد نیاز مشتری

 •  امکان تعیین بازه زمانی سقف برداشت به دو حالت روزانه یا ماهانه

 •  امکان درج شماره کارت بابت هر تراکنش در صورتحساب مشتریان حقوقی

 •  امکان خرید اینترنتی و خرید از پایانه‌های فروشگاهی توسط دارنده کارت(کارپرداز)

 • امکان برداشت نقدی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز کشور

 • امکان انتقال وجه توسط دارنده کارت (کارپرداز)

 • امکان تغییر رمز اول و دوم کارت توسط کارپرداز