بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
پایانه های فروش (POS)

خدمات قابل ارائه از طریق پایاانه های فروشگاهی عبارتند از :

 • عملیات خرید

 • پرداخت قبوض

 • مشاهده مانده حساب(موجودی)

 • خرید شارژ اعتباری تلفن همراه

 پایانه فروش تامین اجتماعی :
خدمات قابل ارائه از طریق پایانه فروش تامین اجتماعی عبارتند از :

 • حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

 • قبوض عمومی از قبیل : آب ، برق ، گاز و تلفن و...

 • صورتحساب مختصر

 • انتقال وجه به رفاه کارت و کارتهای شتابی تا سقف 30 میلیون ریال

 • مشاهده مانده حساب (موجودی)

 • احراز هویت

 • تغییر رمز

 • خرید شارژ