بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت خانواده رفاه
New Page 2

کارت خانواده عبارت است از یک یا چند کارت مغناطیسی که برای مشتریان صـادر شده و آنها با استفاده از کارت‌های مـذکور می‌توانند تا سقف مبلغی که صاحب حساب تعیین می‌نماید نسبت به برداشت نقدی و یا خرید از فروشگاه‌ها اقدام کنند. کارت خانواده برای مشتریانی که دارای رفاه کارت بوده و یا درخواست افتتاح رفاه کارت نموده‌اند، صادر می‌شود.