بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت هدیه رفاه

کارت هدیه عبارت است از یک کارت مغناطیسی برای خرید کالا از فروشگاه‌ها یا مراکز فروشگاهی و یا برداشت نقدی از طریق دستگاههای خود پردازهای بانک رفاه استفاده قرار می‌گیرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌ها بهتعداد مورد نیاز سازمان مربوطه صادر می شود.
دارنـدگان کارت هـدیه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هایی که مجهز به پایانه‌های فروشگاهی (POS) هستـند تا سقف مبـلغ موجـود در کارت، نسبـت به خرید کالا اقدام کنند. اعتبار کارت هدیه یکسال است و قابل شارژ نیست.
 

خدمات کارت هدیه رفاه به شرح ذیل می باشد :

 • کارتهای هدیه رفاه قابلیت نقد شدن از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه را دارند

 • ارائه کارت های هدیه بانک رفاه در طرحهای متنوع

 • امکان درج جملات خاص برای مناسبتهای ویژه

 • عدم دریافت هیچ گو.نه کارمزد از متقاضیان دریافت کارتهای هدیه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی) از طریق پایانه های خود پرداز ( ATM ) ، پایانه های فروش (POS ) و همچنین از طریق پایانه های کارتخوان شعبه ای (PIN PAD) بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز( ATM ) و پایانه های کارتخوان شعبه ای (PIN PAD) بانک رفاه

 • امکان انسداد کارت (ورود به لیست سیاه ) از طریق هریک از شعب بانک رفاه ، تلفبانک رفاه کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه در صورت سرقت و یا مفقود شدن کارت با اعلام مشتری

 • عدم انتقال وجه از کارت هدیه به سایر کارتها و همچنین از سایر کارتها به کارت هدیه

 • کارت هدیه بانک رفاه قابل شارژ نمی باشد

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده از طریق پایانه های فروش بانک و سایر بانک های عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر بانک ها

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

گالری کارتهای هدیه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه