بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
خرید و فروش ارز

- ارزهای قابل خرید در بانک رفاه شامل دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس می باشد. خرید هر یک از ارزهای فوق از محل حواله های وارده بدون محدودیت سقفی مجاز است. اما خرید ارز بصورت اسکناس حداکثر تا سقف 5.000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر اسعار مجاز می باشد. خرید اسکناس بیش از سقف 5.000 دلار مشروط به رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی بلامانع است.
- فروش ارز بابت مصارف مندرج در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (از قبیل ارز دانشجویی ، درمانی و....) در چارچوب قوانین و مقررات و در حد مقدورات بانک امکانپذیر می باشد.
- بر اساس تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر فروش ارز مسافرتی در شعب بانکهای ملی و ملت صورت گرفته و متقاضیان با ارائه رسید خرید ارز در مبادی خروجی کشور ارز مربوطه را از شعبه/ باجه این بانکها مستقر در فرودگاه دریافت می نمایند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات مربوطه به پایگاه الکترونیکی بانکهای مذکور مراجعه گردد.)