بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
حساب قرض الحسنه جاری

در این حساب، شما پول خود را برای مقاصد خاصی به بانک می سپارید و دسته چک دریافت می کنید، تا در هر لحظه که اراده نمایید با صدور چک از حساب خود برداشت یا در وجه شخص ثالث حواله فرمایید. بانک رفاه برای راحتی شما، حساب جاری همراه را که حساب جاری فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجه چکهای خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
 

مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری:
الف) اشخاص حقیقی
1- داشتن حداقل 18 سال تمام
2- نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا
3- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی (درخصوص مشاغل آزاد)
4- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
5- داشتن معرف معتبر و مورد اعتماد بانک
6- مجوز نوع فعالیت اعم از پروانه کار ،پروانه بهره برداری و یا گواهی اشتغال برای کارکنان دولت
7- تکمیل کارت حسابجاری
8- امضاء قرارداد حسابجاری و قبول شرایط عمومی حسابجاری
9- دارا بودن اقامتگاه
10- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
11- اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت َ
12- قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضای قرارداد حساب جاری بانک

 13- نداشتن تسهیلات /بدهی غیر جاری طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا.

ب) اشخاص حقوقی:
1- اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، شناسه ملی
2- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
3- اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی
4- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان
5- قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران
7-داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک
حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد
8-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک، تکمیل کارت حساب جاری و معرفی دارندگان حق امضاء و تعیین شرایط برداشت از حساب
9-اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت
10-اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
11- تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه

12- نداشتن تسهیلات /بدهی غیر جاری طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 

رضایت شما هدف ماست
بانک رفاه به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه مشتری محوری همواره سعی خود را برای آسایش و آرامش مشتریان، تسریع در ارائه خدمات بانکی و در نتیجه صرفه جویی در وقت آنان به کار گرفته است. در همین راستا و برای تداوم ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان کوشیده است همسو با استانداردهای روز بانکداری دنیا، ضمن گام نهادن در مسیر بانکداری الکترونیک، نقش مؤثری را ایفا کند. یکی از خدمات بانک در راستای تحقق این مهم، ارائه خدمات حساب جاری همراه است . با برخورداری از خدمات این حساب ، شما محدود به دریافت خدمات از شعبه خاصی نیستید ، بلکه کلیه شعب بانک رفاه شما را می شناسند.
حساب جاری همراه چیست؟
حساب جاری همراه یک نوع حساب جاری الکترونیکی با امکاناتی ویژه است که خدمات آن در شعب بانک رفاه قابل استفاده است. با افتتاح این حساب شما تنها مشتری شناخته شده یک شعبه نخواهید بود، بلکه شعب بانک در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به شما هستند . در هر شهری که بخواهید می توانید از حساب خود برداشت کرده و یا مبلغی به آن واریز کنید و از آخرین دریافتها، پرداختها و مانده حساب خودآگاه شوید، این خدمات در کلیه شعب مجهز به این سیستم ، بصورت onlineبرای پاسخگویی به نیازهای بانکی مشتریان قابل ارائه است.

با حساب جاری همراه همیشه در کنار شما خواهیم بود
به دلیل حذف بعد مکان (فاصله شعب) در سیستم جاری همراه، شما نیازی به استفاده از ابزار جابجایی پول همچون حواله کردن و یا حمل و نقل ایران چک بانک مرکزی که معایبی مانندخطر سرقت و یا جعل را به همراه دارند، نخواهید داشت.
همچنین به دلیل کاهش ترددهای غیر ضروری در سطح شهر، از صرفه جویی در زمان بهره مند خواهید شد. چنانچه تا کنون وجه چکهای خود را تنها از شعبه صادر کننده چک دریافت می کردید ، با افتتاح حساب جاری همراه، می توانید وجه مورد نیاز خود را بدون اتلاف وقت در کلیه شعب دریافت کنید .

مزایای حساب جاری همراه
حساب جاری همراه با ضریب امنیتی بسیار بالا، امکانات زیر را به مشتریان خود ارائه می کند:

1- وصول چک در کمترین زمان
2- واریز فوری وجه
3- دریافت صورتحساب
4- انتقال وجه بین حسابهای مختلف
5- دریافت مانده حساب
6- استفاده از خدمات تلفنبانک

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جاری همراه
الف) اشخاص حقیقی:

1- داشتن حداقل 18 سال تمام
2- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
3- اصل و تصویر کارت ملی، شناسنامه عکسدار متقاضی به انضمام آدرس محل سکونت و کد پستی
4- داشتن اهلیت (بالغ، عاقل و رشید باشند)
5- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
6- داشتن یک نفر معرف به همراه اصل و تصویر شناسنامه معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد. توضیح اینکه برای کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها، ارائه معرفی نامه از اداره امور مالی یا کارگزینی الزامی است
7- قرار نداشتن نام متقاضی در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- تعیین اقامتگاه متقاضی با استناد به مدارک مورد تأیید بانک مانند پروانه کار، پروانه بهره برداری و پروانه تأسیس برای صاحبان مشاغل آزاد و ارائه معرفی نامه صادره از سوی اداره کارگزینی یا امور مالی سازمان مربوطه برای کارگران و کارمندان وتصویر سند محل سکونت برای سایر افراد
9- اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
10- داشتن مجوز کار اعم از پروانه کار، پروانه بهره برداری و حصول اطمینان از اعتبار و صحت مشخصات مندرج در پروانه فعالیت (مجوز) از طریق استعلام از اتحادیه های ذیربط یا گواهی اشتغال
11- اصل و تصویر اسناد مالکیت محل فعالیت برای متقاضیان مشاغل آزاد
12- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی در خصوص مشاغل آزاد
13- قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضای قرارداد حساب جاری بانک

ب) اشخاص حقوقی:
1- اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه تغییرات (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)
2- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
3- اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی
4- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان
5- قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران
7-داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد
8-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک
9-اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت
10-اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
11- تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه