بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 2 اسفند 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
منوي تبي  
New Page 1

تسهیلات

بانک رفاه افتخار دارد تا با طراحی و اعطای انواع تسهیلات ریالی نقدینگی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی جامعه را مبتنی بر عقود اسلامی و در چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری کشور و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی تامین نماید.