بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

تسهیلات وجوه اداره شده


تسهیلاتی است که از محل وجوهی که از سوی صاحبان وجه نزد بانک تودیع می‌شوند و به منظور مصارف معین که توسط صاحبان وجه اعلام می گردد؛ اعطا می‌گردد.

- مدارک مورد نیاز ازطرف سازمان صاحب وجه هر ساله به بانک ابلاغ می شود.