بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

تسهیلات وجوه اداره شده


تسهیلاتی است که از محل وجوهی که از سوی صاحبان وجه نزد بانک تودیع می‌شوند و به منظور مصارف معین که توسط صاحبان وجه اعلام می گردد؛ اعطا می‌گردد.

- مدارک مورد نیاز ازطرف سازمان صاحب وجه هر ساله به بانک ابلاغ می شود.