بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | یکشنبه 5 فروردین 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

حـواله

 

انتقال وجوه شما از یک شعبه به شعبه دیگر داخل همان شهر و یا شهری دیگر توسط بانک به صورت تلفنی و یا از طریق دور نگار را حواله می گویند.بانک رفاه کلیه حواله های شما مشتریان گرامی را در اسرع وقت ارسال می نماید.حواله های شهری بدون دریافت هزینه و کارمزد ارسال می شود.