بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

بانک رفاه به منظور تأمین هر چه بیشتر رفاه مستمری‌بگیران محترم سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت حقوق و مستمری‌ خود، پس از اجرای موفق طرح نوبت بندی پرداخت مستمری‌ بر اساس حروف الفباء، طرح جامع و رهگشای ایجاد واحد‌های خدمات ویژه به منظور ارائه انحصاری خدمت به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را از شهریور ماه 85 به مرحله اجرا درآورده است. مستمری بگیران


 
 
 
 
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/14