بانک رفاه کارگران

پنجشنبه 29 فروردین 1398
 
مسیر جاری : صفحه اصلی / واحدهای بانک / واحدهای ویژه / بیدار بانک
بیدار بانک

به منظور رفاه حال هموطنان و مد نظر داشتن ضرورتهای کاری و ارائه خدمات ویژه ،برخی از شعب بانک رفاه بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) فعالیت مینمایند.اسامی شعب بیدار بانک در تهران و شهرستانها عبارتند از:

واحدهای بیدار بانک

کد مدیریت شعب استان

منطقه

نام قسمت ارائه خدمات خاص

کد شعبه ناظر

نام شعبه ناظر

524

ناحیه 2

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

637

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 509

ناحیه 2

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان(462 تختخوابی)

939

شهاب کرمان

 509

ناحیه 2

مرکز آموزشی درمانی 358 تختخوابی شهید باهنر کرمان

209

کرمان

 509

ناحیه 2

بیمارستان پاستور بم

277

بم