بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 
 

مدیرعامل، اعضـای هیات مدیـره ، معاونین مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

سمت

واحدهای تحت نظارت

تلفن مستقیم

دورنـگار

پست الکترونیکی

دکتر محمدعلی سهمانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

معاون مالی و پشتیبانی، معاون اجرایی، معاون بانکداری شرکتی و اختصاصی، معاون منابع انسانی، مشـاوران، مدیر کل حراست، مدیریت امور نظارت، اداره حوزه مدیریت، اداره روابط عمومی، ، اداره حسابرسی داخلی، اداره مبارزه با پولشویی، اداره سرمایه گذاری و امور مجامع، هسته گزینش

88654125

الی

88654127

88654128

a.sahmani@bankrefah.ir

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

عضو هیات مدیره

-

88654174

88654175

42504439

mh.mahdaviadeli@bankrefah.ir

فرشید فرخ ن‍‍ژاد

عضو هیات مدیره

مدیریت امور فناوری اطلاعات ، مدیریت امور بین‌الملل

88654190

88654191

42504445

farrokhnejad@bankrefah.ir

نجات امینی

عضو هیات مدیره

-

88654131

88654132

88654128

n.amini@bankrefah.ir

حسین رحمتی 

 عضو هیات مدیره

مدیریت امور حقوقی، مدیریت امور طرح و برنامه، مدیریت امور اعتباری

88654136

88654137

42504446

h.rahmati@bankrefah.ir

-

معاون منابع انسانی مدیرعامل

اداره آموزش و توسعه دانش، اداره رفاه کارکنان، اداره منابع انسانی

86050661

86050663

86050665

-

سید احمد فخرالدین مبارکی

معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و اختصاصی

اداره بانکداری شرکتی ، اداره بانکداری اختصاصی

40881641

40881578

-

mobaraki@bankrefah.ir

شعبان مرادی

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی، مدیریت امور پشتیبانی

88191352-88194932

42504150

sh.moradi@bankrefah.ir

مـدیـران امــور

-

مدیر کل حراست

 اداره حفاظت پرسنلی، اداره حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد، اداره حفاظت فنی فیزیکی و ایمنی، اداره حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

88654184

88654185

88654185

-

محمدعلی بیداری

مدیر امور نظارت

اداره بازرسی، اداره ریسک و تطبیق

88874536-88874535

42504356-8

m.bidari@bankrefah.ir

سید حمید سیدی

مدیر امور مالی

اداره حسابداری، اداره خزانه داری، اداره حسابداری مدیریت و اطلاعات بانکی

82188327

88607324

88040320

seyedi@bankrefah.ir

ضیاءالدین حجاری

مدیر امور فناوری اطلاعات

اداره  خدمات نوین، اداره توسـعـه فـن آوری اطلاعـات، اداره پشتیبانی فن آوری اطلاعات، اداره امنیت زیرساخت و داده

88654122

88654123

42504129

hajari@bankrefah.ir

محسن عمید

مدیر امور حقوقی

اداره دعاوی، اداره حقوقی، اداره پیگیری و وصول مطالبات

88049976

88057344

82188308

amid@bankrefah.ir

-

مدیر امور بین الملل

اداره عملیات ارزی، اداره خارجه

88041394

88042926

88041394

-

عباس سلیمیان

مدیر امور پشتیبانی

اداره تدارکات، اداره مهندسی ساختمان، اداره املاک

88192961

88192962

42504584

-

محسن ضیایی بیدهندی

مدیر امور طرح و برنامه

اداره سازمان و بهبود روشها، اداره برنامه ریزی و تحقیقات

               88654111 88654116

42504542

-

وحید خانلری

مدیر امور اعتباری

اداره اعتبارات و بررسی طرح ها، اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری

88288625


88049980

-

داود علاءالدینی

مدیر امور مناطق تهران (ناحیه یک)

مدیریت شعب منطقه یک و دو و سه تهران، شعبه مستقل مرکزی، شعبه مستقل بلوار

86050344

86050346

d.alaedini@bankrefah.ir

مجید صالح

مدیر امور ناحیه دو

مدیریت شعب خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، فارس، گیلان، یزد، کرمان، گلستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه بویراحمد، سمنان

86050408

86050411

86050408

m.saleh@bankrefah.ir

کمال نادعلی

مدیر امور ناحیه سه

مدیریت شعب آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان، البرز، کرمانشاه، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، همدان، کردستان، لرستان، اردبیل، ایلام

86050306-86050308

86050308

k.nadali@bankrefah.ir