بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
مبارزه با پولشویی

 

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 


دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

فایل های آموزشی مبارزه با پولشویی

 

 

 تلفن اداره

 نمابر

 کدپستی

 پست الکترونیکی

آدرس

 021-88654138  

   021-88194267   

 021-88654139

 1435694831

 AML@bankrefah.ir

 خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک ، پلاک 2584 ، ساختمان ولیعصر، ط 1 - اداره مبارزه با پولشویی