بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

فرم درخواست عضویت در درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه
نوع درخواست:
نشانی وب سایت:
نام شرکت:
نام مدیر عامل:
تلفن:
-
فاکس:
پست الکترونیکی:
نشانی پستی:
کدپستی:
نوع خدمات و محصولات عرضه شده:
آیاحساب فعال در بانک رفاه دارید؟
زبان برنامه نویسی وب:
توضیح:

فایل راهنما را مطالعه نمودم و شرایط ذکرشده در آن در سایت رعایت شده است.