بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
فرم قراردادهای تسهیلاتی
 

عنوان

دریافت فایل

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار

فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات

قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک مرکزی

قرارداد خرید دین بانک مرکزی

قرارداد سلف بانک مرکزی

قرارداد جعاله بانک مرکزی

قرارداد فروش اقساطی مسکن

قرارداد قرض الحسنه بانک مرکزی

قرارداد مرابحه بانک مرکزی

قرارداد مشارکت مدنی بانک 

قرارداد مضاربه بانک مرکزی