بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 
افتتاح انواع حسابهای ارزی

اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی متقاضی افتتاح حسابهای ارزی در صورت دارا بودن شرایط عمومی مقررات مربوط به افتتاح حسابهای ریالی می توانند با مراجعه به شعب ارزی و نیمه ارزی بانک رفاه نسبت به افتتاح انواع حسابهای ارزی بصورتهای ذیل اقدام نمایند.
حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی با حداقل مبلغ 100 دلار یا معادل آن به سایر اسعار افتتاح شده، بدون سود بوده و همانند حسابهای قرض الحسنه ریالی مشمول جوایز قرعه کشی بانک نیز میگردد.
حساب قرض الحسنه جاری ارزی بدون سود بوده و با حداقل مبلغ 10.000 دلار یا معادل آن به سایر اسعار افتتاح می شود. به مشتریان اعتباری دارای این حساب دسته چک ارزی تعلق می گیرد.
حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی با حداقل 1.000 دلار یا 1.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول بانک افتتاح شده و از حداقل یک ماه تا یک سال بر اساس نرخ های بین المللی بصورت روز شمار به آن سود تعلق می گیرد.