بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

تسهیلات ارزی
 

بمنظور همکاری و حمایت مالی از مشتریان اعتباری بانک، کمک به توسعه اقتصادی کشور و گسترش صادرات و واردات کالا و خدمات، تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود اسلامی در اختیار وارد/صادرکنندگان و تولید کنندگان واجد شرایط قرار می گیرد. تسهیلات ارزی قابل ارائه در بانک رفاه در موارد ذیل پرداخت می گردد:

  • تسهیلات ارزی بین بانکی از محل خطوط اعتباری میان مدت (فاینانس)

  • تسهیلات ارزی بین بانکی از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)

  • تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی

مدارک و شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات ارزی
1. معرفی طرح از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا بانک مرکزی ج.ا.ا. در مورد طرح های میان مدت اولویت دار بمنظور قبول عاملیت توسط بانک
2. ارائه درخواست دریافت تسهیلات ارزی به شعبه مربوطه از سوی مشتری
3. مدارک اعتباری مشتری (حقیقی/حقوقی) و ارائه تضامین وثائق لازم
4. طرح امکان سنجی اولیه جهت بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح در تسهیلات میان مدت
5. تکمیل و امضای فرم قرارداد مربوطه
6. اصل نسخ 1، 2 و 3 ثبت سفارش معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت
7. پیش فاکتور معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت که مورد تائید وزارتخانه مذکور و یا وزارتخانه ذیربط باشد.
8. قرارداد تجاری مورد تائید وزارتخانه ذیربط یا بالاترین مقام مربوط به سازمان ها، شرکتها و موسساتی که تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمی باشد. (شامل موضوع، مدت و تعهدات خریدار و فروشنده و کلیه جزئیات منجمله مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش داخل/خارج از کشور، طرف متعهد به پرداخت هزینه های خدماتی مربوطه و..... به تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک) با پیش بینی دریافت ضمانتنامه/سپرده حسن انجام کار
9. گواهی ثبت اطلاعات آماری صادره از سوی اداره نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا.
10. اصل تعهدنامه های تکمیل شده و درخواست گشایش اعتبار اسنادی
11. سایر مدارک، مستندات و مجوزهای موردی در صورت نیاز (از قبیل مصوبه شورای اقتصاد و مدارک مربوط به برگزاری مناقصه بین المللی برای طرح های دولتی) جهت تائید نهایی طرح از سوی بانک
12. ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات در مورد صادرات کالا و خدمات