بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 27 دی 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

تسهیلات وجوه اداره شده


تسهیلاتی است که از محل وجوهی که از سوی صاحبان وجه نزد بانک تودیع می‌شوند و به منظور مصارف معین که توسط صاحبان وجه اعلام می گردد؛ اعطا می‌گردد.

- مدارک مورد نیاز ازطرف سازمان صاحب وجه هر ساله به بانک ابلاغ می شود.