بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | سه شنبه 26 تیر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
درگاه پرداخت اینترنتی

کلیه موسسات حقوقی که دارای وب سایت فروش می باشند می توانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه نسبت به عرضه کالا و خدمات خود اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه می توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی که در مسیر مستندات می باشد نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند تا پس از بررسی های لازم نتیجه از طریق پست الکترونیکی به متقاضی اعلام گردد. همچنین متقاضیان می توانند از طریق شماره پیگیری در اختیار ، وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایند.