بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | جمعه 29 تیر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

سامانه سحاب
سامانه « سحاب» سیستم الکترونیکی است که حواله وجه از کارت بانک شما به کارت بانک مربوط به بانکی دیگر را امکان پذیر می سازد.
جهت انجام انتقال وجه از طریق این سامانه می بایست به خودپرداز بانک ( انتقال دهنده ) و یا خودپرداز بانک گیرنده وجه مراجعه فرمائید.
از طریق این سامانه انتقال وجه بصورت آنی از بانکی به بانک دیگر انجام می گیرد.