بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 27 دی 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
توصیه های امنیتی

ردیف

عنوان توصیه امنیتی

مشاهده و دریافت اطلاعات

1

پیامک هشدار

2

تسهیلات فوری از بانک ها

3

برنده شدن در قرعه کشی

4

ایمیل های اسپم

5

الزامات امنیتی سامانه بانکداری اینترنتی

6

الزامات امنیتی موبایل بانک و تبلت بانک

7

الزامات امنیتی استفاده از کارت

8

روش های مسدود سازی کارت