بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
مناقصه ها و مزایده های بانک

تاریخ اتمام

نوع

شماره

عنوان

دریافت تعرفه

 1398/05/31مناقصه   98/8  خرید ارسال پیامک به تعداد 6 میلیارد  
1398/05/17  مناقصه  

 98/7

خرید مجوز بهره برداری و خدمات پشتیبانی 3 ساله تجهیزات امنیتی Sophos

  
1398/05/14  مناقصه    98/6  خرید 2 دستگاه دیسک VSP   
1398/05/14  مناقصه  98/5   خرید نصب و راه اندازی پشتیبان گیری   

1398/03/06

مناقصه

98/4

خرید نصب و راه اندازی سرور (2 دستگاه Server Blade HP BL660cGen 9 و 28 دستگاه Server Blade HP BL460c Gen 10 و 30 دستگاه Server HP DL380Gen10 به همراه متعلقات مربوطه)

1398/02/08

مناقصه

98/3

خرید ارسال پیامک به تعداد 6 میلیارد

1398/01/25

مناقصه

98/2

خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ذخیره ساز SAN و 8 دستگاه سرور

1398/01/25

مناقصه

98/1

خرید 250 دستگاه اسکنر کششی