بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 24 آبان 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
شفافيت و انتشار اطلاعات مالي

 

 انتشار اطلاعات مربوط به صورت های مالی

 ردیف

عنوان

1

 خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع مانده سپرده ها به تفکیک 

3

 انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 

4

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 

5

 میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی 

 6

 اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 

 7

 خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده 

  8 

  خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده 

  9 

خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 

  10 

مانده ذخایر درنظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی 

  11 

 مانده اسناد پرداختی 

 12

  مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانتنامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهیر نویسی ها وجوه اداره شده تضمینات و ... 

 13

 نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران  

  14 

 مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده 

 15  مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 

 16

مانده بدهکاران موقت 

 17

 مانده بستانکاران موقت 

  18

 نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

 19

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان 

  20

نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی 

 21

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها 

 22

 نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

 23

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 

 24

نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 

 25

نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 

 26

نسبت مانده سپرده های دیداری(جاری) به مانده مجموع سپرده ها

 27

نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 

 28

کفایت سرمایه 

 29

صورت های مالی حسابرسی شده 

 30

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی 

 31

میزان اسناد پرداختنی به تفکیک شرکت اصلی و تلفیقی 

 32

مانده سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم 

 
 


  انتشار اطلاعات مربوط به حوزه مدیریت ریسک

ردیف

عنوان

1

 مدیریت ریسک سال 1396

2

 مدیریت ریسک سال 1395

3

 مدیریت ریسک سال 1394


 

 

انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف

عنوان

1

 ساختار هیات مدیره

2

 ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد

3

 ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییران آن در طی دوره

4

 مصوبات مجامع عمومی عادی - عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

 5 

ساختار سازمانی و کمیته های بانک

6

 خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

 7 

 گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

 8 

 کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی 

 9  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن 
 10  گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی