بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

سوالات متداول

تسهیلات

          
 آیا امکان انتقال امتیاز تسهیلات خرید اقساطی خودرو از یک استان به استان دیگر فراهم گردیده است؟
          
 آیا نگه داشتن 10% از وام خرید کالا تا پایان اقساط، قانونی و صحیح است؟
           با توجه به تغییر شرایط و صدور بخشنامه جدید سپرده گذارانی که قبل از این تاریخ سپرده گذاری کرده اند چگونه
                       وام خود را دریافت می کنند؟ با شرایط قدیم و یا شرایط جدید؟
             چرا تسهیلات ازدواج سکه به مزدوجینی که یکبار وام گرفته اند تعلق نمی گیرد؟
           
 چرا از ضامنین گواهی کسر اقساط می خواهید؟
             چرا وام مسکوکات طلا به صورت نقدی پرداخت نمی نمایید؟

خدمات الکترونیکی

          
 
مشکل تبادل پول بین بانک رفاه و سایر بانک های عضو شتاب از طریق رفاه کارت حل نمی شود؟

سایر خدمات
          
 
با توجه به تغییر شرایط و صدور بخشنامه جدید سپرده گذارانی که قبل از این تاریخ سپرده گذاری کرده اند چگونه                    وام خود را دریافت می کنند؟ با شرایط قدیم و یا شرایط جدید؟

سپرده های بانکی

          
 
آیا برای دریافت صورت حساب از شعبه باید کارمزد پرداخت؟

قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه
 

           سرنوشت جوایز غیرنقدی برندگان قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه که 6ماه برای دریافت مراجعه نکنند چه                           می شود؟
           طرح قرعه کشی سکه به کجا انجامید؟
          
آیا امتیاز حساب های قرض الحسنه دوره قبل هم در این دوره محاسبه می شود؟

تسهیلات

س: آیا امکان انتقال امتیاز تسهیلات خرید اقساطی خودرو از یک استان به استان دیگر فراهم گردیده است؟

ج: انتقال امتیاز تسهیلات خرید کالا و خودرو از یک شعبه به شعبه دیگر امکان پذیر نیست
 

س: آیا نگه داشتن 10% از وام خرید کالا تا پایان اقساط، قانونی و صحیح است؟

ج: انسداد 10% از مبلع تسهیلات فروش اقساطی خرید کالا در حساب های تسهیلات گیرنده تا تسویه تسهیلات مجاز نمی باشد. 

س: با توجه به تغییر شرایط و صدور بخشنامه جدید سپرده گذارنی که قبل از این تاریخ سپرده گذاری کرده اند چگونه وام خود را دریافت می کنند؟ با شرایط قدیم و با شرایط جدید؟

ج: تاریخ مبنای محاسبه فرمول جدید، مشمول سپرده های مفتوحی پیش از آن نمی باشد. 

س: چرا تسهیلات ازدواج سکه به مزدوجینی که یکبار وام گرفته اند تعلق نمی گیرد؟

ج: هر فرد در سیستم بانکی تنها یکبار می تواند از تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه استفاده نماید بنابراین تسهیلات موصوف به افرادی که قبلا از این نوع تسهیلات استفاده نموده اند تعلق نمی گیرد.

 

س: چرا از ضامنین گواهی کسر اقساط می خواهید؟
 ج: نظر به اینکه پرداخت تسهیلات از محل منابع جذب شده مشتریان صورت می پذیرد و بانک در این ارتباط وکیل سپرده گذاران می باشد. فلذا ایجاب می نماید مسئولین شعب قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به لحاظ نمودن شاخص هایی از قبیل وضعیت اعتباری مشتری، میزان شناخت از مشتری، کارکرد حساب های مشتری و ضامنین مربوط به منظور اطمینان از بازگشت منابع مشتری اقدام نمایند
 

س: چرا وام مسکوکات طلا به صورت نقدی پرداخت نمی نمایید؟

ج: در طرح مسکوکات طلا بانک به عنوان واسطه سکه های طلا را از اشخاص گرفته و در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهد از آنجائیکه بانک با افتتاح حساب قرض الحسنه مسکوکات طلا نسبت به جذب سکه اقدام می نماید و اجازه فروش مسکوکات را ندارد بنابراین با توجه به ماهیت عقد قرض الحسنه اعطای تسهیلات موصوف نیز می بایست به صورت مسکوک صورت پذیرد.

 

خدمات الکترونیکی
س:
مشکل تبادل پول بین بانک رفاه و سایر بانک های عضو شتاب از طریق رفاه کارت حل نمی شود؟

ج: امکان انتقال وجه بین کارت های بانک رفاه و سایر بانک های عضو شتاب از طریق دستگاه های ATM و PIN PAD  شعبه ای در خردادماه سالجاری راه اندازی خواهد شد.

 

سایر خدمات
س:
با توجه به تغییر شرایط و صدور بخشنامه جدید سپرده گذارانی که قبل از این تاریخ سپرده گذاری کرده اند چگونه وام خود را دریافت می کنند؟ با شرایط قدیم و یا شرایط جدید؟
ج: تاریخ مبنای محاسبه فرمول جدید، مشمول سپرده های مفتوحی پیش از آن نمی باشد.

 

سپرده های بانکی
س:
آیا برای دریافت صورت حساب از شعبه باید کارمزد پرداخت؟

ج: مشتریان می توانند جهت  اطلاع از عملکرد ماهیانه حساب جاری خود، صورت حساب آن ماه را بدون پرداخت کارمزد از شعبه مربوطه اخذ نمایند. ولی به ازای هر برگ صورت حساب اضافی می بایست مبلغ 5000 ریال کارمزد پرداخت نمایند. 
 

قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه
س: سرنوشت جوایز غیر نقدی برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه که 6 ماه برای دریافت مراجعه نکنند چه می شود؟

ج: در بانک رفاه به استناد نامه شماره 8699 مورخ 85/12/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جوایز غیرنقدی مربوط به حساب های قرض الحسنه پس انداز پس از 4 نوبت قرعه کشی پس از قرعه کشی اصلی(جمعا  5 نوبت قرعه کشی)، به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب ذینفع واریز می گردد. 
 

س: طرح قرعه کشی سکه به کجا انجامید؟

ج: به استناد نامه شماره 32891 مورخ 88/2/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه مسکوکات طلا توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی تدوین گردیده و جهت تصوب در دستور کار کمیسیون اعتباری قرار گرفته است. بنابراین به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین از محل حساب های پس انداز قرض الحسنه مسکوکات طلا، تسهیلات قرض الحسنه سکه و قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.

 

س: آیا امتیاز حساب های قرض الحسنه دوره قبل هم در این دوره محاسبه می شود؟

ج: در هر دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز، امتیازات همان دوره جهت قرعه کشی محاسبه می گردد.