بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به29 اسفند ماه 1382
 
درآمد مشاع تسهیلات اعطائی از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری

سال 82
(ارقام به ریال )

سود‌ها و وجه التزام‌های دریافتی

2.080.313.305.701

کسر می‌شود: هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول

96.545.702.929

سود قابل تقسیم بین بانک و دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری

1.983.767.602.772

کسر می‌شود: علی‌الحساب سود پرداختی به دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری

1.241.012.201.808

سهم سود بانک از درآمدهای مشاع

742.755.400.964

 
در آمدهای غیر مشاع

سال 82

سودها و وجه التزام‌های دریافتی از سایر تسهیلات اعطائی

23.624.149.388

سود دریافتی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری

104.475.318.447

درآمد معاملات ارزی

128.998.543.231

کارمزدهای دریافتی

154.684.930.587

سایر درآمدها

34.454.905.478

کل درآمدهای بانک

1.188.993.248.095

                                        
هزینه ها

سال 82

سود پرداختی

15.206.224.229

زیان معاملات ارزی

8.123.990.165

کارمزد پرداختی

1.722.257.463

هزینه جوائز قرض‌الحسنه پس‌انداز

42.904.199.680

هزینه کل بانک

848.267.280.479

جمع هزینه‌ها

916.223.952.016

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

272.769.296.079

کسر می‌شود: مالیات

(65.509.441.560)

سود پس از کسر مالیات

207.259.854.519