بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به29 اسفند ماه 1379
 
هزینه‌ها

سال 79
(ارقام به ریال)

سال 78
(ارقام به ریال)

هزینه کل

260،472،772،715

140،019،973،269

سود پرداختی

322،760،612،517

194،704،466،369

هرینه استهلاک

47،432،576،763

24،591،725،385

مطالبات مشکوک الوصول

25،493،234،200

40،118،943،921

هزینه جوائز قرض الحسنه

10،287،134،942

5،714،196،442

کارمزد پرداختی

478،863،460

190،787،362

هزینه کاهش ارزش طرحها

31،434،116

-

نتیجه مبادلات ارزی

-

15،209،242

جمع هزینه‌ها

666،956،628،713

405،355،301،990

سود ناخالص

191،334،377،479

58،822،758،216

توازن

858،291،006،192

464،178،060،206

 
در آمد

سال 79

سال78

درآمد معاملات 610،789،855،136

361،730،573،883

کارمزد دریافتی

42،872،906،495

26،274،051،363

سود دریافتی

16،533،698،227

12،027،277،466

سود اوراق مشارکت

9،819،431،551

10،651،447،505

درآمد متفرقه

35،743،992،538

6،209،012،424

نتیجه مبادلات ارزی

7،417،986،851

---

وجه التزام تسهیلات

133،703،359،899

46،508،317،349

وجه التزام سایر

1،409،775،495

777،380،216

جمع درآمدها

858،291،006،192

464،178،060،206