بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1378
 

هزینه‌ها

سال78
 ارقام به ریال

هزینه کل

140،019،973،269

سود پرداختی

194،704،466،369

هرینه استهلاک

24،591،725،385

مطالبات مشکوک الوصول

40،118،943،921

هزینه جوائز قرض الحسنه

5،714،196،442

کارمزد پرداختی

190،787،362

هزینه کاهش ارزش طرحها

-

نتیجه مبادلات ارزی

15،209،242

جمع هرینه‌ها

405،355،301،990

سود ناخالص

58،822،758،216

توازن

464،178،060،206

 

درآمد

سال78
 ارقام به ریال

درآمد معاملات

361،730،573،883

کارمزد دریافتی

26،274،051،363

سود دریافتی

12،027،277،466

سود اوراق مشارکت

10،651،447،505

درآمد متفرقه

6،209،012،424

نتیجه مبادلات ارزی

---

وجه التزام تسهیلات

46،508،317،349

وجه التزام سایر

777،380،216

جمع درآمدها

464،178،060،206