بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 10 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران

 

محسن ضیایی بیدهندی

معاون مدیرعامل در امور مشتریان کلان و سرمایه گذاری

محسن ضیایی بیدهندی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

ziaee.mohsen@bankrefah.ir

 

 

مجید صالح

معاون مدیرعامل در امور اجرایی

مجید صالح

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

-