بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 9 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران

 

محسن ضیایی بیدهندی

معاون مدیرعامل در امور مشتریان کلان و سرمایه گذاری

محسن ضیایی بیدهندی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

ziaee.mohsen@bankrefah.ir

 

 

مجید صالح

معاون مدیرعامل در امور اجرایی

مجید صالح

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

-