بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
طرح حامی ویژه پذیرندگان پایانه های فروشگاهی

مشمولین طرح : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ویژه دارندگان پایانه های فروشگاهی

موضوع طرح : بانک رفاه در راستای تنوع بخشی به سبد خدمات اعتباری خود و با هدف جلب رضایت  عموم مشتریان "طرح حامی پذیرندگان رفاه" ویژه دارندگان پایانه های فروشگاهی این بانک را ارائه کرد.متقاضیان یاد شده می توانند جهت خرید و فروش داخلی ،تامین سرمایه در گردش ،تعمیرات واحد مسکونی اداری/تجاری ،خرید ماشین آلات ،تجهیزات و تاسیسات از این طرح استفاده کنند.

 

نرخ سود تسهیلات : نرخ سود تسهیلات مذکور 18 درصد می باشد

زمان اعتبار طرح:  پایان آذر ماه 1399