بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
مدیران امور بانک رفاه کارگران

 

مدیر امور ناحیه یک

داود علاءالدینی

تلفن :  40881633

پست الکترونیکی :

d.alaedini@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور مالی

سید حمید سیدى

تلفن :  88607324

پست الکترونیکی :

seyedi@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور سرمایه انسانی

الهویردی حبیب پور

تلفن :  86050661

پست الکترونیکی :

habibpoor@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور فناوری اطلاعات
ضیاالدین حجاری

تلفن :  88654122

پست الکترونیکی :

hajari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور اعتباری

وحید خانلری

تلفن :  82188625

پست الکترونیکی :

v.khanlari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور حقوقی و مطالبات

محسن عمید

تلفن :  88049976

پست الکترونیکی :

amid@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور پشتیبانی

عباس سلیمیان

تلفن :  88192961

پست الکترونیکی :

a.salimian@bankrefah.ir

 

 

سرپرست مدیریت امور طرح و برنامه

 رضا قاسم پور فرمی

تلفن :  88654111

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور نظارت

دکتر محمدعلی بیداری

تلفن :  88874535

پست الکترونیکی :

m.bidari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور بین الملل

 -

تلفن :  88041394

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر کل حراست

حسین درخشنده

تلفن :  88654184

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور ناحیه دو

بیژن قزل بیگلو

تلفن :  40881602

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور ناحیه سه

کمال نادعلی

تلفن :  40881589

پست الکترونیکی :

k.naadali@bankrefah.ir