بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
مدیران امور بانک رفاه کارگران

 

مدیر امور ناحیه یک

داود علاءالدینی

تلفن :  40881633

پست الکترونیکی :

d.alaedini@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور مالی

سید حمید سیدى

تلفن :  88607324

پست الکترونیکی :

seyedi@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور سرمایه انسانی

الهویردی حبیب پور

تلفن :  86050661

پست الکترونیکی :

habibpoor@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور فناوری اطلاعات
ضیاالدین حجاری

تلفن :  88654122

پست الکترونیکی :

hajari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور اعتباری

وحید خانلری

تلفن :  82188625

پست الکترونیکی :

v.khanlari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور حقوقی و مطالبات

محسن عمید

تلفن :  88049976

پست الکترونیکی :

amid@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور پشتیبانی

عباس سلیمیان

تلفن :  88192961

پست الکترونیکی :

a.salimian@bankrefah.ir

 

 

سرپرست مدیریت امور طرح و برنامه

 رضا قاسم پور فرمی

تلفن :  88654111

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور نظارت

دکتر محمدعلی بیداری

تلفن :  88874535

پست الکترونیکی :

m.bidari@bankrefah.ir

 

 

مدیر امور بین الملل

 -

تلفن :  88041394

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر کل حراست

حسین درخشنده

تلفن :  88654184

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور ناحیه دو

بیژن قزل بیگلو

تلفن :  40881602

پست الکترونیکی :

-

 

 

مدیر امور ناحیه سه

کمال نادعلی

تلفن :  40881589

پست الکترونیکی :

k.naadali@bankrefah.ir