English | پنجشنبه 2 آذر 1396
 

کارت خرید اعتباری

 

کارتهای خرید اعتباری با استفاده از اعتبار تخصیص یافته به آنها و به منظور پرداخت بهای کالا یا خدمات خریداری شده توسط دارنده آن به مراکز خرید مجهز به پایانه های فروش تمامی بانکهای عضو شتاب ، طراحی گردیده است . اعتبار مالی این کارت توسط بانک رفاه تامین شده و به منظور خرید کالا و خدمات ، مورد استفاده دارندگان کارت خرید اعتباری رفاه قرار می گیرد . مبالغ استفاده شده از این اعتبار پس از دریافت صورت حساب های ماهانه قابل پرداخت می باشد . درحال حاضر کارتهای خرید اعتباری با سقف اعتبار3.000.000 ریال و 6.000.000 ریال قابل صدور می باشد .


خدمات کارت خرید اعتباری به شرح ذیل می باشد :

 • عدم انتقال وجه از کارت خرید اعتباری به سایر کارتهای رفاه و کارتهای سایر بانک ها

 • امکان انتقال وجه از کارت های بانک رفاه و سایر بانک ها به کارت خرید اعتباری

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت و اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • مدت اعتبار کارت های خرید اعتباری 3 سال می باشد

 • امکان صدور کارت المثنی