بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 23 آبان 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
رمز يكبار مصرف (OTP)

رمز یک بار مصرف یا OTP - One Time Password یک جایگزین برای رمز دوم می باشد رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی ارائه شده که در آن از قابلیت های رمز نگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود. برای اینکه کاربران استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی امکان جابجایی مبالغ بالاتر و ایمن را داشته باشند باید از دستگاه تولید رمز یکبار مصرف استفاده نمایند.
از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه و با رمز ثابت امکان جابجایی تا سقف پنجاه میلیون ریال بین حسابهای اشخاص وجود داشته و برای انتقال یا واریز وجه با مبالغ بالاتر تا سقف پانصد میلیون ریال بایستی اقدام به تهیه دستگاه تولید رمز یکبار مصرف گردد.
بانک رفاه نیز برای ایجاد امنیت بیشتر خدمات بانکداری اینترنتی مشتریان خود اقدام به تهیه دستگاه های تولید رمز یکبار مصرف یا OTP نموده است لازم به ذکر است دستگاه های مذکور در مدلهای مختلفی در بانک ها ارائه می شود.
رمز تولید شده توسط دستگاه فقط به مدت 15 ثانیه معتبر می باشد پس از پاک شدن از صفحه مانیتور در صورت فشردن مجدد کلید دستگاه OTP رمز دیگری نمایش داده می شود.
 

چگونگی درخواست دستگاه OTP توسط مشتری در شعبه:
برای دریافت دستگاه OTP مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه و ارائه درخواست کتبی و پرداخت مبلغ دستگاه در شعبه اقدام به دریافت دستگاه مذکور نمایند.