English | دوشنبه 1 آبان 1396
 

کارت های پرداخت مشتریان حقیقی
به منظور استفاده از خدمات کارت از جمله دریافت وجه از دستگاههای خود پرداز، خرید از پایانه های فروشگاهی و انجام عملیات بانکی شبانه روزی، بر روی تمام حسابهای همراه امکان صدور کارت با کلیه قابلیت های شبکه شتاب وجود دارد.
 

انواع کارتها

 • کارت اعتباری

 • رفاه کارت همراه

 • کارت خانواده

 • کارت هدیه

خودپرداز ( ATM)

خدمات قابل ارائه در خود پرداز ها در تمامی 24 ساعت شبانه روز به شرح ذیل است :

 • دریافت وجه

 • پرداخت قبوض

 • انتقال به کارت های دیگر ( رفاه کارت و کارت های شتابی ) روزانه تاسقف 30 میلیون ریال

 • دریافت رمز اینترنتی وکد اعتبار سنجی ( CVV2)

 • گزارش صورتحساب ( 10 گردش )

 • مشاهده مانده حساب

 • تغییر رمز

 • انتقال وجه (کمکهای مردمی ) به سازمانهای خیریه دریافت کمکهای مردمی ازطریق خودپرداز برای 1-ستاد دیه  2-کمیته امداد امام خمینی  3- سازمان بهزیستی  4- موسسه خیریه محک (بیماریهای خاص)  5- موسسه خیریه کهریزک

پایانه های کارتخوان شعبه ای (PINPAD)
مشتری با مراجعه به شعب و با استفاده از کارت از خدمات ارائه شده استفاده می نماید:

 • انتقال وجه به رفاه کارت و کارتهای شتابی روزانه تا سقف 150 میلیون ریال

 • تغییر رمز

 • مشاهده مانده حساب

 • دریافت وجه روزانه تا سقف 500 میلیون ریال برای رفاه کارت

 • دریافت وجه روزانه تاسقف 5 میلیون ریال بوسیله کارتهای شتابی از شعب بانک رفاه

 • با مانده گیری از دستگاههای ATM شماره شبای حساب کارت رامی توان دریافت کرد.

پایانه های فروش (POS)

 • عملیات خرید

 • پرداخت قبوض

 • مشاهده مانده حساب ( موجودی )

 • تغییر رمز مشتری

 • خریدشارژ اعتباری تلفن همراه