نحوه اتصال به درگاه پـرداخـت اینتــرنتــی

 

کلیه موسسات حقوقی که دارای وب سایت فروش می باشند می توانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه نسبت به عرضه کالا و خدمات خود اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه می توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی که در مسیر مستندات می باشد نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند تا پس از بررسی های لازم نتیجه از طریق پست الکترونیکی به متقاضی اعلام گردد. همچنین متقاضیان می توانند از طریق شماره پیگیری در اختیار ، وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایند.