پایانه های فروشگاهی

اعطای تسهیلات به دارندگان پایانه های فروشگاهی

 

بانک رفاه کارگران در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ارجمند به آن دسته از مشتریانی که دارای پایانه های فروشگاهی این بانک هستند، تسهیلات با شرایط ویژه اعطا می کند.

 

مشمولان طرح:
تمامی اشخاص دارای پایانه های فروشگاهی بانک
 

موضوع طرح:

اعطای تسهیلات خرد و تجاری به مشمولان طرح و همچنین امکان استفاده از امتیاز متعلقه به منظور پرداخت تسهیلات موصوف به بستگان درجه یک ایشان (شامل: پدر، فرزند، برادر و خواهر)

 

شرایط اعطا:
دارندگان پایانه های فروشگاهی براساس اولویت های میانگین منابع، مجموع مبالغ تراکنش ها و تعداد تراکنش ها و مشروط به رعایت حداقل های تعیین شده به شرح زیر می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند:
- حداقل تعداد 10 تراکنش در ماه و حداقل مجموع مبالغ تراکنش ها طی ماه 15،000،000 ریال
- حداقل میانگین حساب 3 ماهه حساب جاری 15،000،000 ریال برای پایانه های فروشگاهی ثابت و 30،000،000 ریال برای پایانه های فروشگاهی سیار
- حساب کوتاه مدت عادی 20،000،000 ریال پایانه های فروشگاهی ثابت و 40،000،000 ریال برای پایانه های فروشگاهی سیار