English | سه شنبه 21 آذر 1396
 

رفاه کارت خانواده همراه


رفاه کارت خانواده همراه ، برای مشتریانی که دارای رفاه کارت همراه بوده و یا درخواست صدور رفاه کارت همراه نموده اند صادر می شود . رفاه کارت خانواده همراه به مجموعه ای از کارت های نقدی اطلاق می شود که بنا به درخواست سرپرست خانواده برای تک تک اعضای خانواده وی صادر می گردد. سرپرست خانواده به عنوان دارنده حساب اصلی می تواند برای هریک از اعضای خانواده خود سقف برداشت به صورت ماهانه تعریف نماید که این مشخصه از خصوصیات بارز و انحصاری این محصول به شمار می رود .
 

خدمات رفاه کارت خانواده همراه به شرح ذیل می باشد :

  • رفاه کارت خانواده همراه بنا به درخواست دارنده حساب اصلی صادر شده و از طریق وی در اختیار افراد خانواده قرار می گیرد

  • به دارندگان رفاه کارت همراه در صورت درخواست ، حداکثر تا 4 کارت خانواده واگذار می شود

  • هرکدام از کارت های صادر شده قابلیت اتصال به هر یک از حسابهای مورد نظر سرپرست خانواده در سامانه همراه را دارا می باشد

  • رفاه کارت های خانواده بجز امکان مشاهده موجودی و دریافت صورتحساب همه قابلیتهای رفاه کارت های همراه را دارا می باشند با این تفاوت که سقف برداشت سایر اعضاء توسط دارنده حساب اصلی مشخص می شود

  • سقف برداشت به صورت ماهانه ( از اولین روز استفاده کارت ) و توسط صاحب حساب تعیین می شود و صادر کننده می تواند برای هر کارت سقف برداشت جداگانه ای تعریف نماید

  • امکان تغییر سقف برداشت تعیین شده بنا به درخواست دارنده حساب اصلی کارت خانواده

  • کارت خانواده برای همسر و فرزندان بالای 18 سال در صورت موافقت صاحب اصلی حساب ، با نام و نام خانوادگی این افراد صادر و کارت خانواده برای فرزندان زیر 18 سال با نام و نام خانوادگی صاحب اصلی حساب صادر می شود

  • تغییر رمز هر کارت توسط دارنده کارت امکان پذیر می باشد

  • صدور کارت المثنی و تمدید آن و همچنین درخواست مجدد رمز در صورت درخواست صاحب حساب انجام می پذیرد

  • اعتبار رفاه کارت خانواده همراه 3 سال می باشد