English | پنجشنبه 2 آذر 1396
 

بن کارت


بن کارت به عنوان جایگزین مناسب برای بن های کاغذی جهت پرداخت های غیر نقدی به پرسنل سازمان ها و با قابلیت شارژ مجدد صادر می گردد . ماهیت این کارت پیش پرداخت بوده و مبلغ آن در ابتدای صدور ، از سوی سازمان متقاضی تامین و مشخص می گردد و به دفعات نیز قابل شارژ می باشد .
 

خدمات بن کارت به شرح ذیل می باشد :

 • بن کارت با نام شخص استفاده کننده صادر می گردد

 • امکان پذیر بودن صدور کارت المثنی بابت بن کارت های سرقتی ، مفقودی و ...

 • عدم امکان نقد کردن وجه بن کارت و یا انتقال به سایر کارت ها

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده از طریق پایانه های فروش بانک و سایر بانک های عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر بانک ها

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه، سایر بانکهای عضو شتاب ، پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • اخذصورت حساب ازطریق پایانه های خودپرداز  (10گردش آخرحساب )و تلفنبانک کارت و کلیه شعب بانک رفاه 

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروشگاهی و درگاه اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)