بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | سه شنبه 1 اسفند 1396
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

سـپـرده هـای بـانـکی
 

سپرده های بانکی به دو دسته تقسیم مشوند:
1- سپرده قرض الحسنه :                 1- پس انداز           2- جاری
2- سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار:     1- کوتاه مدت عادی 2- کوتاه مدت ویژه 3- بلند مدت