English | دوشنبه 8 خرداد 1396
 

بـیـدار بـانـک
به منظور رفاه حال هموطنان و مد نظر داشتن ضرورتهای کاری و ارائه خدمات ویژه ،برخی از شعب بانک رفاه بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) فعالیت مینمایند.اسامی شعب بیدار بانک در تهران و شهرستانها عبارتند از:

 

اداره امور شعب

اسامی شعب بیدار بانک

هرمزگان

شعبه شهید محمدی بندر عباس

خراسان رضوی

شعبه عنصری مشهد

 خراسان رضوی  شعبه بیمارستان قائم مشهد
 خراسان رضوی شعبه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
 سمنان شعبه مرکزی شاهرود