English | پنجشنبه 2 آذر 1396
  بیدار بانک

به منظور رفاه حال هموطنان و مد نظر داشتن ضرورتهای کاری و ارائه خدمات ویژه ،برخی از شعب بانک رفاه بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) فعالیت مینمایند.اسامی شعب بیدار بانک در تهران و شهرستانها عبارتند از:

واحدهای بیدار بانک

نام اداره امور شعب

کد اداره امور شعب

نام واحد بیدار بانک

نام شعبه ناظر

کد شعبه

هرمزگان

524

شهید محمدی بندرعباس

شهید محمدی بندرعباس

657

خراسان رضوی

500

بیمارستان شهید کامیاب (امدادی)

عنصری مشهد

362

قسمت خاص بیمارستان قائم مشهد

 شعبه بیمارستان قائم مشهد

950

قسمت خاص بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا (ع)

1111

 سمنان

517

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مرکزی شاهرود

224