بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 2 اسفند 1396
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
  ادارات ستادی

ادارات ستادی

نام اداره

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

اداره حوزه مدیریت

88654125 - 88654127

88654128

-

اداره روابط عمومی

88653991 - 88653993

42504292

info@bankrefah.ir

اداره مبارزه با پولشویی

88194263 - 88654138

88654139

aml@bankrefah.ir

اداره حسابرسی داخلی

88613671 - 88040720

88061495

audit@bankrefah.ir

اداره حفاظت پرسنلی

88654186 - 88654187

88194307

hefazatpersoneli@bankrefah.ir

اداره حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

88653980 - 88207299

42504276

it.protect@bankrefah.ir

اداره حفاظت فنی، فیزیکی و ایمنی

88828243 - 88313007

84852254

protect@bankrefah.ir

اداره حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

42504323

-

protect.banking@bankrefah.ir

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها

40881590 - 40881593

-

-

اداره آموزش و توسعه دانش

88841890 - 88831321

88831267

amoozesh@bankrefah.ir

اداره رفاه کارکنان

86050563 - 86050567

86050629

welfare@bankrefah.ir

اداره منابع انسانی

86050509 - 86050556

86050553

staff@bankrefah.ir

هسته گزینش

88311499 - 88313004

84852411

gozinesh@bankrefah.ir

اداره حسابداری

88041388 - 88041389

88607319

-

اداره خزانه داری

86050532 - 88992391

88992295

treasury@bankrefah.ir

اداره حسابداری مدیریت و اطلاعات بانکی

88040721 - 88613677

82188536

financial@bankrefah.ir

اداره تدارکات

84852317 - 84852320

84852319

supply@bankrefah.ir

اداره مهندسی ساختمان

47249292 - 44965303

47249291

eng@bankrefah.ir

اداره املاک

88192963 - 88192965

42504525

amlak@bankrefah.ir

اداره بانکداری شرکتی

40881586 - 40881588

-

corporate.banking@bankrefah.ir

اداره بانکداری اختصاصی   

40881578 - 40881579

-

private.banking@bankrefah.ir

اداره معاونت بازاریابی خرد

-

-

-

اداره بازرسی

88874538 - 88874540

88874540

bazresi@bankrefah.ir

اداره ریسک و تطبیق

40881592 - 40881556

-

risk@bankrefah.ir

اداره سازمان و بهبود روشها

88654117 - 88654118

88654119

organization@bankrefah.ir

اداره برنامه ریزی و تحقیقات

88653987 - 88653988

88653989

planning@bankrefah.ir

اداره خدمات نوین

88314260 - 88307442

88307443

novin_refah@bankrefah.ir

اداره توسعه فن آوری اطلاعات   

88654193 - 88654194

88654182

itdesign@bankrefah.ir

اداره پشتیبانی فن آوری اطلاعات

88874530 - 88874531

88874543

informatic@bankrefah.ir

اداره اعتبارات و بررسی طرح ها

88041396 - 88054989

88041375

credits@bankrefah.ir

اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری

88040637 - 88041390

88049974

credit.sup@bankrefah.ir

اداره پیگیری و وصول مطالبات

88049973 - 88049975

88057345

motalebat@bankrefah.ir

اداره حقوقی

88040280

82188645

legal@bankrefah.ir

اداره دعاوی

88049982 - 88618589

82188633

claim@bankrefah.ir

اداره عملیات ارزی

88042926 - 82188288

88041394

international@bankrefah.ir

اداره خارجه

88061493 - 88044581

82188318

foreignaffairs@bankrefah.ir