یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 |

فروردین 1392:

• همکاران اداره در اقدامی خداپسندانه و در آستانه سال جدید کمکهای مالی خود را به دانشآموزان استثنایی اهدا کردند.
پس از بازدید مسئولان اداره از آموزشگاه کودکان استثنایی، کمکهای مالی همکاران به این دانشآموزان اهدا شد.
• همکاران اداره با حضور در بیمارستانهای سطح استان و اهدای گل از پرستاران تقدیر و تشکر کردند و روز پرستار را به آنها تبریک گفتند.


مهر 1391 :

• به منظور گسترش همکاریها و تقویت روابط، رئیس اداره و جمعی از همکاران به طور جداگانه با مدیران و مسئولان دانشگاه علومپزشکی، تجهیزات پزشکی سهای هلال، هلالاحمر، مدیر کل زندانها و کمیته امداد امامخمینی (ره) استان،دهداری کردکوی، شرکت بذرمینو، کارخانه رب دلند و شرکت آرد مشتری، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدارها، ضمن ابراز خرسندی از تعامل و شرایط موجود، بر گسترش سطح همکاریهای متقابل تأکید شد.
 

 

شهریور 1391 :

• به منظور گسترش همکاریها و تقویت روابط، رئیس اداره به طور جداگانه با فرمانداری کردکوی، مسئولان دانشگاه علومپزشکی، شهدای شهر امیرآباد، شرکت گاز، اتحادیه صنف آهنفروشان گرگان، شرکت بهبانشیمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان و نماینده محترم گرگان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، بر گسترش همکاریها تأکید شد.
• به منظور تبیین اهداف و سند چشمانداز بانک و هماهنگی بیشتر در این زمینه، جلسۀ رؤسای شعب برگزار شد.
در این جلسه رضایی، رئیس اداره دربارۀ خطمشی بانک در ورود به عرصۀ خصوصی، مدیریت ترازنامه، وصول مطالبات، سود و زیان بانک و جذب منابع ارزان قیمت مطالبی بیان کرد.
• جلسۀ کارگروه بازاریابی برگزار شد.
در این جلسه،رئیس اداره جذب منابع ارزانقیمت را جزو اولویتها ذکر و بر معرفی مناسب طرحها تأکید کرد.
 

 

مرداد 1391 :
• رحیمی مدیر امور منطقه سه، از اداره امور شعب استان بازدید و با همکاران گفتوگو کرد.
وی در این دیدار گفت: با توجه به تعیین هدف 53 درصدی رشد منابع سالجاری در منطقه سه، استان گلستان در این زمینه موفق عمل کرده است و باید به مقوله مطالبات و کاهش آن توجه بیشتری کرد.
همچنین افزود: با توجه به تغییر رویکرد بانک و توجه ویژه سهامداران به سودآوری، استفاده حداکثری رؤسای شعب از طرحهای ارائه شده برای پرداخت تسهیلات مشارکتی، امری ضروری است.


 

خرداد 1391 :

• اداره امور شعب و دانشگاه علوم پزشکی استان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
پس از مدّتها رایزنی، گفت وگو و مذاکره، دانشگاه علوم پزشکی استان به خانواده بزرگ بانک رفاه پیوست.
با انعقاد تفاهمنامهای که به امضای رئیس اداره امور شعب و رئیس دانشگاه علومپزشکی استان رسید، از این پس در سایه تعامل و همکاریهای متقابل، خدمات مطلوبتری به فعالان حوزه سلامت استان ارائه خواهد شد.
• به منظور افزایش تعامل و گسترش همکاریها، اداره امور شعب میزبان ادارهها و دستگاههای اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
در این نشست رضایی، رئیس اداره ضمن ارائه گزارش از فعالیّتها و خدمات بانک، خواستار افزایش تعامل و گسترش همکاریها شد.
• به منظور افزایش سهم بازار، رئیس اداره به طور جداگانه با معاون مالی دانشگاه علومپزشکی، بنیاد مسکن استان، مدیرعامل مجتمع تولیدی رب دلند، موادغذایی سلطانی، نمایندگی ماشینهای کشنده در استان و مدیر مالی آموزش و پرورش گرگان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها رئیس اداره آمادگی بانکرفاه استان را برای تعامل و همکاریهای متقابل اعلام کرد.

 

 

اردیبهشت 1391 :

• جلسه هماندیشی بین مسئولان اداره و تحویلداران شعب برگزار شد.
در این جلسه رضایی رئیس اداره اهمیت و نقش تحویلداران را در مشتریمداری بسیار مهم ذکر کرد و گفت: خوشرویی، اخلاق نیکو، بردباری و ظاهری آراسته مهمترین ویژگیهای تحویلداران است که باید مورد توجه قرار گیرد.
• بهمنظور بـررسی عملـکرد شعب، جلسـهای با حضور مسئولان اداره و معاونان شعب برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد شعب در حوزه جذب منابع، وصول مطالبات، درجهبندی شعب و خصوصیشدن بانک مطالبی بیان شد.
• بهمنظور گسترش همکاریها و جذب منابع، رئیس اداره بهطور جداگانه با مسئولان و مدیران مؤسسه های مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان، صالحین، قوامین، مرکز تصویربرداری MRI گلستان، سدسازی پورنام مینودشت، دادستانی، دادگستری و شهرداری کلاله، نوشابه نوشگوار، شبکه بهداشت و درمان گنبد، خوراک دام پرشین، آرد زمانی کردکوی، خوراک دام صباح مینودشت، شیرشمال کلاله، نمایندگی ایران خودرو و سایپای کردکوی، کود عالی گنبد، آرد رضایی کردکوی، خوراک طیور پگاه جهاننما و شیرایلوار دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، رضایی گزارشی از فعالیتها و خدمات بانک ارائه کرد و خواستار گسترش همکاریهای متقابل شد.

 


 

فروردین 1391 :

• به منظور گسترش همکاریها و افزایش تعامل با مشتریان حقوقی، رئیس اداره در آغازین روزهای سال جدید به طور جداگانه با مدیرکل صندوق تأمیناجتماعی و مدیریت درمان صندوق، مدیریت اسناد پزشکی، مدیرکل بیمه خدمات درمانی، رئیس اداره امور شعب بانکهای قوامین، کارآفرین، سامان و موسسه اعتباری و مالی کارسازان آینده دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، طرفین ضمن اظهار خرسندی از تعامل موجود، بر گسترش همکاریها و تقویت روابط تأکید کردند.